10CHILDREN EDUCATIE

We onderscheiden twee verschillende educatieve projecten binnen 10CHILDREN.

LANDEN PROJECTEN

Het eerste project zal plaatsvinden met en naast de kunstprojecten in elk van de tien betrokken landen. Met onze lokale partners ontwikkelen we educatieve projecten rond de verschillende behandelde thema’s. De behoeften van de kinderen zullen leidend zijn in het soort werk dat we ontwikkelen. De inbreng van onze lokale partners is cruciaal omdat zij de kinderen kennen. We kunnen onze eigen ervaring toevoegen in verschillende educatieve vormen en benaderingen.


Het hoofddoel van deze educatieve projecten is om de kinderen te empoweren en een vrije ruimte te ontwikkelen waar ze de vragen die ze over het leven hebben kunnen onderzoeken, proberen oplossingen te formuleren en zelfvertrouwen op te bouwen.


We zullen ook een spel maken waarmee kinderen in alle landen kunnen spelen over hun dromen en gedachten over de samenleving waarin ze leven.

10CHILDRENbox

Tegelijkertijd zullen we het tweede project ontwikkelen: de 10CHILDRENbox. Dit wordt een educatief kunstprogramma voor kinderen vanaf 10 jaar, uitgevoerd in samenwerking met leerkrachten op de scholen. De doos bevat 10 afleveringen op basis van de 10 landen die deel uitmaken van het project. Elke aflevering bevat de volgende componenten: Informatie over het land en het thema dat centraal stond in dit land. We richten ons op het perspectief van de kinderen, op hun strategieën om met hun leefomstandigheden om te gaan en oplossingen te vinden. We horen van hun dagelijkse worstelingen en uitdagingen en hun dromen voor verandering.


De documentaires die in elk land worden gemaakt, maken deel uit van de doos. Zodat de kinderen de gezichten en leefomstandigheden van hun leeftijdgenoten ver weg kunnen zien. We zullen een spel ontwikkelen waarbij de kinderen actief worden betrokken. Ze zullen een denkbeeldig kind vorm geven en beginnen keuzes te maken die de kinderen in de verschillende landen dagelijks moeten maken. Ze zullen de consequenties ervaren die deze keuzes hebben op hun leven. Ze moeten strategieën bedenken om hun situatie te verbeteren. Het spel geeft hen de mogelijkheid om na te denken over de situatie van de kinderen ver weg en ook over hun eigen situatie en om hen misschien hulpmiddelen te geven hoe te reageren of ermee om te gaan.


In eerste instantie zal de 10CHILDRENbox beschikbaar zijn in Nederland en hopelijk geïntegreerd in het schoolcurriculum. Scholen in Nederland kunnen zich abonneren op de 10CHILDRENbox en deel uitmaken van de ontwikkeling gedurende het hele project. Elke voltooide aflevering wordt onderdeel van de doos en kan op de scholen worden gepresenteerd. De box is compleet tijdens het 10CHILDRENfestival en blijft beschikbaar voor scholen om in hun programma te gebruiken. We zoeken naar mogelijkheden om de Box ook in andere talen te presenteren.


De 10CHILDRENbox wordt ontwikkeld door erkende theaterprofessionals in Nederland Muriel Besemer, Karlijn van Benthem en Anouk Rutten en de educatieve partners in de verschillende landen.