CLEVELAND (OHIO)

ARMOEDE EN GEZONDHEID

Het bewijs dat er een verband bestaat tussen armoede en een slechte gezondheid is ondubbelzinnig. Kinderen die vanaf jong of gedurende een lange periode in armoede leven, lopen het risico dat hun gezondheid en hun ontwikkeling serieus gevaar loopt. Chronische blootstelling aan gevaarlijke stoffen door slechte huisvesting, dakloosheid, voedselonzekerheid, ondervoeding en weinig tot geen toegang tot gezondheidszorg hebben talloze gevolgen voor hun fysieke gezondheid en verminderen hun toekomstige levenskansen drastisch. Kinderen missen fatsoenlijke maaltijden, slapen in koude slaapkamers,  maken zich zorgen over achterstand op school. Kinderen die in armoede leven hebben meer kans om zich een mislukking te voelen en ontwikkelen vaak een gevoel van hopeloosheid over hun toekomst. Door het gebrek aan veiligheid in veel wijken en huizen lopen kinderen een groter risico op ongelukken , soms met dodelijke afloop, ziektes als obesitas, astma en groeiachterstanden, lichamelijk en seksueel misbruik.


TOXIC STRESS

Maar het meest opvallende effect is dat door armoede veroorzaakte stress een levenslange impact heeft op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Stress is de reactie van het lichaam op potentieel levensbedreigende situaties die zich binnen en buiten het lichaam voordoen. Het kan nuttig zijn en is ingebouwd in onze menselijke fysiologie om te kunnen overleven. De natuurlijke "vecht-of-vlucht" reactie van het lichaam resulteert in adrenaline en cortisol. Deze hormonen worden in de bloedbaan gepompt en helpen om harder te vechten en sneller te lopen. Wanneer een kind dag in dag uit stress ondervindt en niet meer tot rust komt, verandert de reactie van levensreddend naar levensgevaarlijk en wordt het "giftige stress".  De enorme impact van ernstige gebeurtenissen in de kindertijd  als fysieke, seksuele of emotionele mishandeling, chronische verwaarlozing, blootstelling aan geweld of  psychisch onstabiele ouders wordt steeds duidelijker. Extreme financiële zorgen en onzekerheid van de volwassenen werkt deze gebeurtenissen vaak in de hand. De langdurige stress verstoort de ontwikkeling van de hersenen, het immuunsysteem, het hart-en vaatstelsel en de stofwisseling van een kind en verhoogt het risico op chronische ziekten en cognitieve stoornissen tot ver in de volwassenheid

VOORSTELLING

Wij zijn in gesprek met Cleveland Playhouse over het maken van de voorstelling. Zo gauw er meer informatie is, vullen wij de website aan. 

DOCUMENTAIRE

Wij zijn in gesprek met de School of Film & Media Arts over het maken van de documentaire. Zo gauw er meer informatie is, vullen wij de website aan. 

BEELDENDE KUNST

Wij zijn in gesprek met MOCA en LAND over het maken van een beeldende kunst tentoonstelling. Zo

gauw er meer informatie is, vullen wij de website aan.