PARTNERS

Yvette Hardie (ASSITEJ SA)

Faye Kabali Kagwa (ASSITEJ SA)


KAAPSTAD (ZUID-AFRIKA)

ARMOEDE EN AFWEZIGE OUDERS

Kinderen opvoeden in armoede is een zeer zware opgave en veel ouders in Zuid-Afrika ervaren dag in dag uit obstakels, die hun ouderschap ernstig ondermijnen. Zo bemoeilijkt armoede de primaire taak van een ouder om te zorgen dat er op consistente basis voedsel is en huisvesting. Vaak zijn de ouders slecht opgeleid en hebben moeite om toegang te krijgen tot goed onderwijs voor hun kinderen en ze in hun ontwikkeling te ondersteunen. De stress die ouders ervaren in hun pogingen hun kinderen te verzorgen en te beschermen, kan leiden tot wanhoop, tot emotioneel afstandelijk en inconsequent ouderschap.  Op talloze manieren tast armoede het ouderschap aan en vermindert mogelijkheden van kinderen op een kansrijke toekomst. En zo wordt de armoedecirkel in stand gehouden en van generatie op generatie door gegeven.  

 

VADERS

Afrikaanse samenlevingen staan bekend om hun sterke familiestructuur waarbij kinderen gezien worden als de toekomst van de maatschappij en daarmee als een verantwoordelijkheid voor iedereen. Het Apartheidssysteem, arbeidsmigratie, rassensegregatie, verstedelijking en westerse economische systemen hebben bijgedragen aan de vernietiging van deze uitgebreide familiestructuur en de daarbij horende sterke en traditionele ondersteuningssystemen. Vandaag de dag heeft Zuid-Afrika een uitzonderlijk hoog aantal gebroken gezinnen en ongeveer de helft van de kinderen in het land groeit op zonder dagelijks contact met hun vaders. De afwezigheid van deze vaders moet niet noodzakelijkerwijs worden toegeschreven aan nalatigheid of ongeïnteresseerdheid. De minieme  betrokkenheid van vaders bij het leven van hun kinderen is geen geïsoleerd fenomeen, maar is nauw verbonden met een historische, sociale, economische en culturele context. Het kolonialisme heeft een blijvende en dominant stempel gedrukt op de perceptie van  mannelijkheid en vaderschap. Hoge werkloosheidscijfers dwingen vele mannen tot arbeidsmigratie. Ook jonge moeders migreren op zoek naar werk om hun kind te onderhouden. Het kind blijft achter bij familie , maar vaak ook leeft het alleen met broers en zussen.

 

KINDEREN

Hoe overleven kinderen de moeilijkheden die ontstaan door het gebrek aan zorg van volwassenen? Hoe worden ze door de maatschappij waargenomen en behandeld? Zonder twijfel lopen zij een groot risico op ondervoeding, ziekte, misbruik en seksuele uitbuiting. Om in hun dagelijkse behoeften te voorzien worden ze geconfronteerd met ontberingen, onzekerheid en angst. Al heel jong worden ze gedwongen om overlevingstactieken te ontwikkelen en moedig de verantwoordelijkheid op zich te nemen om voor elkaar te zorgen. Steun en begrip onder de broers en zussen is een belangrijke bron van kracht voor deze kinderen; door samen te werken waarborgen ze het functioneren van hun gezin. Ondanks alle obstakels zijn ze in staat om veerkracht op te bouwen, naar de toekomst te kijken en zich soms te ontworstelen aan de armoede. 

VOORSTELLING

In ontwikkeling. 

De voorstelling wordt geregisseerd door de jonge Nwabisa Plaatjie uit Kaapstad.

DOCUMENTAIRE

In ontwikkeling. 

Wij zijn in gesprek met een jonge documentairemaker uit Zuid-Afrika. 

BEELDENDE KUNST


Partner; Zeitz Museum of Contemporary Art Africa , Cape Town

EDUCATIE

De educatie wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met ASSITEJ Zuid-Afrika.