10CHILDRENdocuments

Geplaatst op 1 juni


Onderdeel van 10CHILDREN zijn de 10CHILDRENdocuments. In elke stad waar 10CHILDREN plaatsvindt, onderzoeken we het onderwerp ‘armoede en kinderen’ vanuit de verschillende invalshoeken. Het resultaat is in elke stad een uitgebreid artikel en een grote diversiteit aan inspiratie-materiaal voor de verschillende kunstenaars die aan het project meewerken. In Curitiba is onze projectleider Michele Menezes (Pró Cult Eventos e Projetos Culturais) hard aan het werk om materiaal te verzamelen over ‘armoede en de Indigenous gemeenschap’. In Kaapstad werken Faye Kabali-Kagwa en Yusrah Bardien van ASSITEJ SA aan ‘armoede en afwezige ouders’ en in Cleveland werkt Courtney Hutchinson van Metro Health in Medecine aan ‘armoede en gezondheid’. Zo gauw een document klaar is, wordt het gedeeld via onze website. 


ONDERZOEK NAAR PERSPECTIEF VAN KINDEREN

Geplaatst op 1 juni


Hoe zet je het perspectief van kinderen centraal in een kunstproject als 10CHILDREN? Het gaat om een balans en uitwisseling tussen het perspectief van kinderen en volwassenen op zo’n manier dat kinderen zich werkelijk gezien en gehoord weten. Er is veel ervaring waarop een dergelijke samenwerking tussen kinderen en volwassen kunstenaars plaats kan vinden. Ter ondersteuning van de kunstenaars binnen 10CHILDREN onderzoekt de Duitse kunstenaar/onderzoeker Ingo Tomi verschillende methoden hoe volwassen kunstenaars en kinderen kunnen samenwerken om materiaal te verzamelen en ontwikkelen voor een project als 10CHILDREN. Het onderzoek is in september 2021 klaar. 

10CHILDREN IN EUROPA

Geplaatst op 1 juni


Naast Cape Town, Curitiba en Cleveland bereiden we een 10CHILDRENproject voor in Europa. We werken met verschillende huizen in Europa samen rondom het thema armoede en honger. De gesprekken met de beoogde medewerkers lopen op dit moment. In september kunnen we hier meer over vertellen.

LISA LANGFORD SCHRIJFT TONEELTEKST

Geplaatst op 1 juni


Lisa Langford, een bekende toneelschrijver uit Cleveland, werkt met 10CHILDREN samen aan de toneeltekst voor de voorstelling over ‘armoede en gezondheid’. Zij volgde The Juilliard School en The American Repertory Theatre Institue for Advanced Theatre. Ze werkte onder meer samen met Maya Angelou. Ze is verbonden als artistiek medewerker aan Black Lives Black Words, een internationaal project om kunstenaars te ondersteunen die een artistiek antwoord zoeken naar actuele sociale en maatschappelijke vraagstukken. Zij schreef o.a. de toneelteksten Rastus and Hattie en Teddy Bear Mountain. De gesprekken met Lisa ter voorbereiding op de nieuwe toneeltekst zijn zeer inspirerend. 


10CHILDRENmeetup

Geplaatst op 1 juni


In september vindt de eerste 10CHILDRENmeetup plaats. Alle medewerkers uit Cleveland, Curitiba, Cape Town en Europa komen samen om elkaar te ontmoeten en onderwerpen uit te wisselen die met 10CHILDREN te maken hebben. Deze 10CHILDRENmeetups ondersteunen de internationale mogelijkheden van het project. Enerzijds zijn de onderwerpen en (artistieke) uitwerkingen daarvan verbonden met de plaatselijke omstandigheden. Anderzijds is er ook veel gemeenschappelijk: zowel inhoudelijk als in manieren van werken. Met regelmaat zullen deze 10CHILDRENmeetups in de toekomst plaatsvinden. Een verslag van deze bijeenkomst zal via de website gedeeld worden.  


INTERVIEW MARIAN BUIJS

Geplaatst door Dennis Meyer

DE EERSTE NIEUWSBRIEF

Geplaatst door Dennis Meyer

De eerste nieuwsbrief is verstuurd. Met de laatste informatie over 10CHILDREN. Krijg je deze nieuwsbrief nog niet toegestuurd? Geef je op via deze site. Klik hier voor de eerste nieuwsbrief. 

Journalist Marian Buijs interviewde Liesbeth Coltof en Dennis Meyer over 10CHILDREN. “We willen in dit projekt werken op het snijvlak van kunst en sociale actie. Kinderen, jongeren en hun ouders zien op het toneel hun leven weerspiegeld en ervaren hoe belangrijk ze zijn. En door de kwaliteit van de voorstelling worden ook de mensen geraakt die aan de andere kant zitten, die de beslissingen nemen waardoor dingen kunnen veranderen en verbeteren. Echt goede kunst geeft een wezenlijke ervaring en daardoor kunnen mensen in beweging komen.” Lees hier het hele interview.

CORONAVIRUS

Geplaatst op 20 Maart 2020 door Dennis Meyer


Ook de voortgang van 10children is geraakt door het coronavirus. Onze eerste zorgen gaan uit naar de kinderen en jongeren die in armoede leven. Welk effect heeft het virus op hun leven? Juist nu is het van belang om ons niet alleen te verbinden met de zorgen ‘van dichtbij’ maar ook die ‘van ver weg’.

Linda Jackson uit Cleveland: “We worry about the children too. Many do not have internet access so online learning is not possible.  The school district is working to get technology and access to them.  They likely won’t return to school this year which means we won’t be able to do our spring residencies.  We will explore ways we can support them with the arts in other ways. There have been several special drive through food pick ups for families in needs.  The schools have also made sure to set up sites so that the children can pick up lunch (in an appropriate way during the day).
So many people are out of work.  And like the Netherlands everything is closed. I worry about all the industries and that arts are/will be very hard hit.  We’ll take a deep breath and get through this and see where things go from here.

Yvette Hardie uit Kaapstad: “There is so much hardship and pain in the world right now, and we are most concerned about the children and young people who are in lockdown, sometimes with violent adults, often without sufficient nourishment or space or any of the privileges which we are lucky enough to have at our disposal. For children and young people in Vrygrond, Khayelitsha, Alexandra and all the countless other places in our country, it is a very worrying. On the positive side, I have been very excited to see so much engagement from NGOS and cooperation and support from communities to one another – and there are some positive aspects to the response.”

Mandisie Disi Sindo van het Kasi RC Shack Art School & Theatre bericht op zijn Facebook pagina hoe zijn theater op dit moment vooral zorg draagt voor voedsel en bescherming.

https://www.facebook.com/KhayelitshaArtSchool/

NIEUWE PARTNER: CLEVELAND PLAYHOUSE

Geplaatst op 18 Maart 2020 door Dennis Meyer


CLEVELAND PLAYHOUSE uit Cleveland (Ohio) heeft toegezegd om met ons samen te werken aan een theaterproductie in het kader van 10children. Tijdens het festival New Ground Theatre Festival in mei, 2022, zal de voorstelling in première gaan. Liesbeth Coltof regisseert, Dennis Meyer is de dramaturg. Nader nieuws volgt.

https://www.clevelandplayhouse.com

NIEUWE HUISSTIJL

Geplaatst op 2 maart door Dennis Meyer


We zijn blij en trots dat Rieks Swarte, geheel belangeloos, onze nieuwe huisstijl heeft gemaakt. Het herkenbare beeld, de kleuren rood, zwart en wit en de verschillende toepassingen maken zijn ontwerp zeer geschikt voor ons project. Dank je wel, Rieks!

BEAUTY BOKWANI      

Geplaatst op 20 februari door Dennis Meyer


Een van de meest indrukwekkende ontmoetingen die wij in Kaapstad hadden, was met de dertigjarige Beauty Bokwani. Beauty heeft een zeer moeilijke jeugd tijdens de apartheid gehad. Nu zet ze zich met een naschoolse opvang in voor de kinderen in haar township. Met weinig tot geen middelen, in een kleine geel-groene kamer achter het huis van haar broer, vangt zij kinderen op die anders op straat zouden ronddolen. Wij luisterden op kinderkrukjes in de kleine kamer, die met veel aandacht was ingericht, naar Beauty. Met een warme stem en zorgvuldige uitspraak las zij een sprookje voor, zelfgeschreven, waarmee zij de kinderen door middel van hun verbeelding een mogelijk handvat geeft om hun toekomst in eigen hand te nemen. Beauty heeft ook haar eigen jeugd in verhalen opgeschreven. Wij gaan deze integreren in onze voorstelling.

KAAPSTAD

Geplaatst op 20 februari door Dennis Meyer


Het thema in Kaapstad is armoede en kinderen die opgroeien zonder volwassenen. Ondanks het feit dat apartheid in Zuid-Afrika is afgeschaft en er veel initiatieven zijn opgezet om de bevolking te ondersteunen, bestaat er nog steeds een grote ongelijkheid tussen het leven in de Townships en daarbuiten. Een van de grote problemen die deze ongelijkheid in stand houdt, is dat opgroeiende kinderen weinig mogelijkheden hebben om zich staande te houden, laat staan te ontwikkelen. Zij groeien meestal op zonder vaders en hun moeders moeten van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat werken om hun gezin te onderhouden. Kinderen zijn aan hun lot overgelaten en worden in het beste geval enigszins beschermd door hun oudere broertjes of zusjes. De enige opleiding die zij vaak krijgen, wordt gegeven bij de lagere scholen in hun directe omgeving. Verkrachte meisjes en tienerzwangerschappen zijn aan de orde van de dag. Jongens vinden hun heil bij de vaak gewelddadige gangs die de dienst uit maken.

Wij hebben in december 2019 een bezoek gebracht aan Kaapstad om ons project voor te bereiden. Onze plaatselijke partner Yvette Hardie (ASSITEJ SA) had ons bezoek goed voorbereid waardoor we in korte tijd veel mensen konden ontmoeten die met ons wilden samenwerken. De jonge regisseur Nwabisa Plaatjie zal de theatervoorstelling die we gaan maken, regisseren. De voorstelling zal uitkomen in het Baxter Theater in Kaapstad. Samen met het museum ZEITS MOCAA spreken we over een beeldende kunsttentoonstelling. Het Saartjie Baartman Centre, Khayelitsha Shack Art School en Magnet Theatre werken met ons samen in de Townships. Het 10CHILDREN festival in Kaapstad zal plaatsvinden in juni 2021. Daarna zal het reizen naar het Vrystaat Arts Festival in Bloemfontein en het festival Cradle of Creativity 2021 in Johannesburg.


BOYS&GIRLS CLUB CLEVELAND (OHIO)

Geplaatst op 20 februari 2020 door Dennis Meyer


We waren geroerd door het bezoek aan de Boys&Girls Club midden in een van armoedigste wijken van Cleveland. Chris Anderson vertelde ons met grote overtuiging over het werk van de Boys&Girls Club, een organisatie die in de hele V.S. werkzaam is. Kinderen en jongeren kunnen hier allerlei activiteiten doen na schooltijd. Van sporten tot het maken van videoclips, schilderen, huiswerk maken, etc. etc. Hij leidde ons door hun gebouw heen en een klein meisje trok aan zijn arm om hem iets te vragen. Aan hun verstandhouding werd duidelijk dat Chris dit werk niet alleen deed omdat hij ervoor werd betaald, maar omdat hij werkelijk een verschil wilde maken in het leven van deze kinderen.

CLEVELAND (OHIO)

Geplaatst op 20 februari door Dennis Meyer


Het thema in Cleveland is armoede en gezondheid. Wij werken samen met Linda Jackson die de afdeling Arts in Medicine van het MetroHealth ziekenhuis leidt. Arts in Medicine baseert haar werk op de kennis die meer en meer bekend wordt rondom de lange termijneffecten van ‘Adverse Childhood Experiences’. Veel fysieke en psychische aandoeningen van volwassenen worden veroorzaakt door traumatische gebeurtenissen en omstandigheden tijdens de jeugd. Wanneer hier meer aandacht voor is tijdens de jeugd zal dat grote positieve gevolgen hebben voor het leven van de volwassenen. Arts in Medicine richt zich met haar kunstprojecten op kinderen en jongeren die onder de meest moeilijke omstandigheden in Cleveland leven. Een hoog percentage zelfmoorden onder jongeren, kinderen die niet alleen over straat durven, het opgroeien zonder vaders, gesegregeerde wijken, het zijn enkele aspecten van deze kinderen en jongeren. Wij zijn in november 2019 naar Cleveland gereisd. Linda Jackson had het bezoek goed voorbereid. In korte tijd spraken we veel mensen. Het enthousiasme om samen te werken is groot. In Cleveland regisseren Liesbeth Coltof (regisseur) en Dennis Meyer (dramaturg) de theatervoorstelling in samenwerking met het Cleveland Playhouse. Wij zijn in gesprek met het museum MOCA Cleveland en LAND Studio voor de beeldende kunsttentoonstelling. Studenten van de School of Film&Media Arts maken een documentaire. Alle medewerkers van MetroHealth (psychiaters, artsen, etc.) werken met ons samen om dicht bij het onderwerp én de kinderen en jongeren zelf te komen.

WAT IS 10CHILDREN OOK WEER?

Geplaatst op 20 februari door Dennis meyer


Vorig jaar zetten wij, Liesbeth Coltof en Dennis Meyer, later aangevuld met Margreet Huizing, het project 10CHILDREN op. Ons bestuur, Valentijn Ouwens, Lucien Kembel en Cobie de Vos, ondersteunt ons daarbij.10CHILDREN is een internationaal meerjarig kunstproject dat als doel heeft om de meest kwetsbare kinderen en jongeren in deze wereld een stem en een gezicht te geven. Het lot van deze kinderen verdwijnt vaak in het geweld van het dagelijks volwassenen nieuws geruisloos uit de aandacht. Willen we een serieuze poging doen het leven van deze kinderen te verbeteren, dan zullen we hun situatie moeten beschrijven en hun verhalen indringend en onontkoombaar moeten vertellen. Kunst en kunstenaars kunnen hierbij een wezenlijke bijdrage leveren. In 10 steden in de wereld werken wij samen met kunstenaars, kunstinstellingen, NGO’s én kinderen en jongeren om 10 theatervoorstellingen, 10 beeldende kunsttentoonstellingen, 10 documentaires en 10 educatieprojecten op te zetten. Het overkoepelende thema is armoede en wordt op elke plek specifiek ingevuld. In elke stad vindt een festival plaats met wat er daar gemaakt is. Aan het einde van het project komt in 2024 alles samen in een groot 10CHILDREN festival.De eerste plaatselijke festivals in 2021 zijn in Kaapstad (ZA), Cleveland (Ohio) en Curitiba (Brazilië). Inmiddels hebben wij aan Kaapstad en Cleveland een voorbereidend bezoek gebracht. In het najaar gaan we naar Curitiba.