HET BEGIN

In 1989 ondertekenden 194 landen het verdrag inzake de rechten van het kind, vanuit de overtuiging en het geloof dat alle kinderen gelijke rechten hebben om gezond en sterk op te groeien, goed opgeleid te worden en in staat te zijn om een bijdrage aan hun maatschappij te lveren. Sinds die tijd zijn de omstandigheden waaronder kinderen leven aanmerkelijk verbeterd. Er is meer aandacht voor gezondheid van kinderen, het onderwijs is verbeterd en er zijn beperkingen opgelegd aan kinderarbeid, vrouwenbesnijdenis en lichamelijke straffen.Toch zijn de kinderen die toen het meest kwetsbaar waren nog steeds het meest kwetsbaar. Hun situatie is niet veranderd, zelfs verslechterd.

Als de wereld deze ongelijkheid vandaag niet aanpakt, zullen er volgens UNICEF in 2030 – de deadline die de Verenigde Naties hebben bepaald om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te halen – 167 miljoen kinderen in extreme armoede leven, 69 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar sterven en 60 miljoen kinderen in de basisschool-leeftijd niet naar school gaan.The State of the World's Children 2016, Unicef 


ART FOR CHANGE

Hoewel men het er over eens is dat de meest kwetsbaren in onze samenleving beschermd moeten worden, verdwijnt het lot van deze kinderen in het geweld van het dagelijks volwassenen nieuws vaak geruisloos uit de aandacht. Willen we werkelijk een serieuze poging doen het leven van deze kinderen te verbeteren, dan zullen we hun situatie moeten beschrijven en hun verhalen indringend en onontkoombaar moeten vertellen. Kunst en kunstenaars kunnen hierbij een wezenlijke bijdrage leveren. Als aanvulling op analyses, statistieken en politieke voornemens zijn kunstenaars in staat op persoonlijke en emotionele wijze de verhalen van deze kinderen te verbeelden. Kunst raakt het hart en kan de levens en de obstakels die deze kinderen dag in dag uit tegenkomen, voelbaar maken. Niet om medelijden op te roepen, maar juist om de potentie en de kracht van deze kinderen te laten zien. In de hoop betrokkenheid en bewustzijn te creëren bij een algemeen publiek, bij regionale en internationale leiders en bij maatschappelijke en politieke instellingen en aan te zetten tot de broodnodige acties om deze kinderen een kans te geven

10CHILDREN IN ACTIE

In 10 steden in 10 landen werkt een internationale en lokale gemeenschap van kinderen, jongeren, professionele kunstenaars, musea, theaters, filmscholen, maar ook universiteiten, humanitaire organisaties en NGO’s aan verschillende kunstprojecten. De verhalen van de kinderen en hun perspectief staan centraal. Zij zijn de auteurs en de experts

  • Een voorstelling gemaakt door professionele acteurs, dansers en muzikanten in nauwe samenwerking met de kinderen. De voorstelling wordt in de lokale taal gespeeld en stelt op een kwalitatieve betekenisvolle manier de onvermijdelijke consequenties van armoede aan de orde. 
  • Een documentaire over het dagelijks leven van de kinderen en hun families. De stem van de kinderen is leidend, het gaat om hun strijd en moed, hun zorgen en dromen.De documentaire wordt gemaakt door getalenteerde locale en professionele filmers. Alle documentaires zullen in verschillende landen worden uitgezonden en deel uitmaken van het educatieve project dat 10CHILDREN voor scholen ontwikkelt. 
  • Een foto- en beeldende kunst tentoonstelling waarbij locale en intenationale kunstenaars samenwerken met kinderen. De tentoonstelling zal bestaan uit verschillend soort werk: schilderkunst, video, beeldhouwwerk, installaties en meer. De kwaliteit van de kunstenaars en ongepolijste eerlijkheid van de kinderen staan garant voor spannend en krachtig werk.  
  • Een educatief programma per regio wordt door locale partners in nauwe samenwerking met 10children een educatief programma ontworpen, specifiek toegespitst op de lokale situatie. Dit programma is en blijft beschikbaar voor scholen, theaters en NGO's.  Tevens wordt het onderdeel van het algemeen educatief project: de 10CHILDRENBOX. 
  • Een context programma ontmoetingen met experts, discussies, lezingen, workshops. Hierbij zal de samenwerking met de verschillende NGO's en universiteiten cruciaal zijn.

  • Een feestelijke opening waar alle kunstprojecten worden gepresenteerd aan een algemeen publiek, aan lokale en nationale politici, NGO's, invloedrijke leden van de gemeenschap, de pers en natuurlijk aan de kinderen en hun families. Het doel is om zo veel mogelijk aandacht te genereren voor de levens van de kinderen en hopelijk een verandering teweeg te brengen in de manier waarop de maatschappij tegen hen aankijkt. 


OVER ONS

10CHILDREN is een initiatief van Liesbeth Coltof en Dennis Meyer.


Liesbeth Coltof is een internationaal gerespecteerde regisseur in het theater. Zij was artistiek directeur van een van de belangrijkste theatergezelschappen voor kinderen en jongeren in Nederland, de Toneelmakerij, en heeft belangrijke prijzen in binnen en buitenland voor haar werk gekregen. Zij heeft veel ervaring in het werken in oorlogsgebieden en in landen in conflict of armoede, zoals in Palestina (Gaza), Nigeria, Rusland en Iran. Zij trad voor haar 'bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving' als Ridder toe tot de Orde van de Nederlandse Leeuw. (uitgebreide c.v.)


Dennis Meyer is dramaturg, theaterdocent en beleidsadviseur en was artistiek directeur van Het Lab Utrecht, een theaterorganisatie waar jonge professionele theatermakers voor kinderen en jongeren werkten. Tevens zette hij verscheidene kunstenfestivals op en was geruime tijd jeugdtheaterspecialist bij het Theater Instituut Nederland, waar hij onder meer verscheidene internationale projecten opzette.


Het bestuur van de Stichting 10CHILDREN bestaat uit Valentijn Ouwens (voorzitter), Lucien Kembel (penningmeester) en Cobie de Vos (secretaris).


Interview van Marian Buijs met Coltof en Meyer hier te lezen. 

10CHILDREN werkt volgens de Governance Cultural Code, een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Leden van het bestuur vervullen hun taak onbezoldigd. 10CHILDREN heeft geen personeel in dienst. 10CHILDREN neemt zo mogelijk de fair practice code en de code Diversiteit en Inclusie in acht. 10CHILDREN is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI)


Het bestuursverslag 2020 is hier in te zien. Het financieel jaarverslag 2020 is hier in te zien.